Drank- en Horecawetgeving 2014

Drank- en Horecawetgeving 2014

Recreatieondernemers hebben vanaf 1 januari 2014 nadrukkelijk te maken met  aangescherpte wetgeving van de Drank- en Horecawet. In de praktijk levert dat problemen op met  handhaving en controle. In verschillende wetten staan regels over alcohol.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht of geschonken.
  • Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Ook als de fles of het blikje nog dicht is. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek.

Recreatiebedrijf openbaar of privéterrein
Veel ondernemers beschouwen hun recreatiebedrijf als een privéterrein dat toegankelijk is voor mensen die zich bij de receptie hebben gemeld en slechts toegang biedt voor betalende gasten.  

Vanuit de overheid wordt daar anders over geoordeeld: recreatiebedrijven zijn voor publiek toegankelijke plaatsen, het is jongeren verboden daar alcohol te bezitten. Het ministerie van VWS wijst er bovendien op dat boa’s verregaande bevoegdheden hebben die in de Algemene wet Bestuursrecht zijn omschreven. De burgemeester is verantwoordelijk voor handhaving van de Drank- en Horecawet.

Wetgeving is leidend
Buiten kijf staat dat de wet gekend en nageleefd moet worden door elke rechtspersoon en elk individu. Recreatiebedrijven zijn deel van de samenleving, dragen als zodanig verantwoordelijkheid en hebben een maatschappelijke functie en belang. In die visie dient de recreatieondernemer het beleid op zijn terrein ten aanzien van de nieuwe drank- en horecaregels aan te passen aan de actuele wetgeving.

Voor intern gebruik heeft RECRON een handreiking “Aanpassing Drank- en Horecawet 2014” geschreven. De hoofdlijn van de aanbevelingen treft u hieronder aan:

  • Het ontwerpen van een praktijkrichtlijn voor medewerkers ten aanzien van deze materie.
  • Opnemen van wenselijk  en geoorloofd gedrag in huis- en gedragsregels .
  • Overleg met  politie, gemeente en de buitengewoon opsporingsambtenaar  over aanpak.
  • Bewuste gedragsbeïnvloeding voor de doelgroep vanuit het aanbod of de verbreding daarvan.
  • Communicatie als instrument ter voorkoming van problemen en misverstanden.