TOP Leverancier/Adviseur worden

Meld u direct aan als TOP Adviseur/Leverancier (registratieformulier)

Meld u direct aan als RECRON TOP Leverancier of TOP Adviseur. Gebruik hiervoor het registratieformulier.
U bent ook verplicht referenties aan te leveren. Deze kunt u aangeven op dit formulier. Na invulling kunt u dit formulier uploaden (onder het kopje referentielijst) in het registratieformulier.

Relatie gegevens:
(8 cijfers!)
n.v.t. bij verenigingen of stichting
(12 cijfers!)
Graag direct digitaal meesturen via "Kies bestand"
Soort lidmaatschap:
Bedrijfsinformatie
Aantal medewerkers
Referenties

Wat zijn de voordelen voor de leverancier/adviseur?

TOP Leveranciers en-of TOP Adviseurs hebben het recht om gebruik te maken van de RECRON Communicatiemiddelen.

 • Rechtstreeks contact met uw doelgroep; netwerken tijdens bijeenkomsten.
 • Onderscheiding  van andere bedrijven middels het RECRON TOP-predicaat.
 • Het TOP-predicaat draagt bij aan naamsbekendheid en een goed imago.
 • De vertrouwensrelatie tussen leverancier/adviseur en de ondernemer wordt gestimuleerd als gevolg van het predicaat.
 • De vertrouwenspositie wordt vergroot doordat RECRON in geval van leveringsproblemen van predicaathouders met haar leden als intermediair zal optreden.
 • De erkenning van predicaathouders werkt drempelverlagend in vergelijking met die van branchegenoten zonder predicaat.

Welke eisen worden gesteld aan het predicaat TOP?

 • Een kwalitatief goed product/dienst leveren voor de recreatiesector tegen een scherpe prijsstelling.
 • Beschikken over voldoende ervaring en kennis van zaken in de recreatiesector.
 • 10-15 bedrijven in de recreatiesector als referentie kunnen aanleveren.
 • Dienstverlenend ingesteld zijn (benadering, serviceverlening, garantiebepalingen, nazorg).
 • Duidelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden hanteren.
 • Meerwaarde hebben, door méér te doen dan alleen een product te verkopen.
 • Te goeder naam en faam bekend zijn.
 • Jaarlijks verplicht te worden beoordeeld door RECRON.

Erkeningsbijdrage per 2018

a)      Groot bedrijf (>5 (fte)medewerkers) € 1.827,- excl. BTW *).
b)      Middelgroot bedrijf (1-5 (fte)medewerkers) € 1.421, - excl. BTW 
         (zonder advertentieverplichting).
c)       Klein bedrijf (1 (fte)medewerker/ZZP-er) € 964,- excl. BTW (zonder 
         advertentieverplichting).

*) Alleen de grote bedrijven (a) houden de verplichte advertentieplaatsing in het vakblad Recreactie  € 454,- (excl. BTW) per jaar).

Uw bedrijf op recron.nl

Op de website, www.recron.nl/top-leveranciers, zoeken naar producten/diensten van TOP Leveranciers/Adviseurs.
Als TOP Leverancier/adviseur staat u gratis op deze website met zoekwoorden van uw producten/diensten.

Meer aandacht door een aanvullende bedrijfspagina

Op de website, www.recron.nl/top-leveranciers bieden we ook de mogelijkheid om een beeldvullende pagina in te richten waarop u uw bedrijf, product en dienstverlening uitgebreid met foto’s en tekst onder de aandacht van onze leden kunt brengen.

De jaarlijkse kosten bedragen in 2018 - € 300, - excl. BTW.

Advertentiemogelijkheden

http://mediasheet.pshmediasales.nl/recreactie

Uw nieuws/berichten in de nieuwsbrieven "LEDENVOORDELEN"

Voor € 195,-- kunt u meelopen in speciale nieuwsbrieven Ledenvoordelen die per RECRON bedrijfsgroep verschijnen. Deze nieuwsbrieven verschijnen in een periode wanneer de attentiewaarde voor de desbetreffende bedrijfsgroep hoog is en er dus aandacht is voor uw product/dienst. U kunt bijvoorbeeld voor € 195, - per periode in 3 nieuwsbrieven meelopen met uw nieuwsbericht.

Alle (nieuws)berichten worden ook geplaatst op www.recron.nlgetwitterd naar ruim 6600 volgers (@recron).

Klik hier voor meer informatie

RECRON Partner

Naast de TOP Leveranciers is er ook RECRON Partner. De samenwerking die RECRON heeft met deze partner gaat verder. Behalve dat zij de vereniging RECRON sponsoren, neemt RECRON ook diensten af van dit bedrijf. Bovendien wordt de samenwerking gezocht bij projecten.

Alfa Accountants en Adviseurs is RECRON Partner
Alfa onderscheidt zich met een team dat specifieke kennis en ervaring heeft in de recreatiebranche. In de recreatiebranche zijn veel vraagstukken complex. Diverse overheden, ondernemers en uitvoerende instanties zijn hierbij betrokken. Alfa kan u met haar expertise uitstekend begeleiden. www.alfa.nl