Verplichte overdracht netbeheer

Verplichte overdracht netbeheer

Bij de invoering van de Elektriciteitswet in 1998 is geen rekening gehouden met bestaande situatie op recreatieparken. Recreatieondernemers worden hierin wat betreft de levering van energie onterecht gelijk geschakeld met grote regionale of landelijke netbeheerders.  Zij kunnen aan hun gasten onder dezelfde voorwaarden als de grote, landelijke netbeheerders energie blijven leveren. Voorwaarden waaraan zij nooit kunnen voldoen. Het verplicht de recreatieondernemers om de eigen netwerken over te dragen aan netwerkbedrijven, die deze niet willen hebben. Kapitaalsvernietiging (tot misschien wel 1,5 miljard) voor de recreatieondernemer en onnodige investeringen voor netbeheerders. De sector en de toerist betalen de rekening. 

RECRON heeft een conceptwetsvoorstel uitgewerkt die recht doet aan de positie van de recreatieondernemer en gaat daarover graag in gesprek met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Wat doet RECRON aan eerlijke Elektriciteitswetgeving