Geen verhoging laag BTW tarief

Geen verhoging laag BTW tarief

Afschaffen van het lage btw-tarief zou een onverstandige keuze zijn. De toeristische sector heeft te maken met sterke concurrentie met het buitenland. Wanneer Nederland eenzijdig haar lage btw-tarief afschaft, zal dat dramatische gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van de toeristische sector. Vooral de provincies die grenzen aan Duitsland en België zullen te maken krijgen met minder boekingen en minder toeristen. Want niet alleen de overnachtingen worden dan duurder; ook alle uitjes overdag zoals het bezoek aan de dierentuin, pretpark, zwembad of sauna worden duurder.

Toerisme is een belangrijke economische factor voor veel krimpregio’s en het buitengebied, vooral voor het in stand houden van voorzieningen. Zonder toeristen mist de lokale middenstand een cruciale inkomstenbron en verdwijnen veel banen, in gebieden die al werkgelegenheidsproblemen hebben. Het onafhankelijk onderzoek van economisch instituut Nyfer heeft berekend dat het afschaffen van het lage btw-tarief 55.000 banen zal kosten. Het gaat om waardevolle banen van kwetsbare groepen zoals laagopgeleiden, ouderen en jongeren.

Kortom, het afschaffen van het lage btw-tarief is een kortzichtige maatregel die op de lange termijn de leefbaarheid van aanzienlijke gebieden in Nederland in gevaar brengt.


Daarom roept RECRON de overheid op om het lage btw-tarief met rust te laten en met echte lastenverlichting te komen.

Wat doet RECRON aan geen verhoging laag BTW-tarief