Lokale Lasten

Lokale lasten

Recreatieondernemers betalen jaarlijks een groot aantal heffingen aan hun gemeenten. Het gaat onder meer om onroerend zaakbelasting, zuiveringslasten, toeristenbelasting, rioolrechten, retributies, afvalstoffenheffing en leges voor verschillende vergunningen. De gemeenten zijn vrij om de hoogte van de heffingen te bepalen. Alle gemeentelijke heffingen tezamen beslaan al gauw 10 procent van de bedrijfsomzet. De kosten en uitvoering van de lokale lasten drukken zwaar op de bedrijfsvoering van recreatiebedrijven.

Daarom pleit RECRON voor:

  • grenzen aan het percentage waarmee een heffing mag worden verhoogd
  • hoe vaak een heffing mag worden verhoogd
  • hoe lang van tevoren een verhoging bekend gemaakt dient te worden
  • een doelmatige besteding van de opbrengsten en
  • er moet altijd gekeken worden naar de totale lastendruk voor de ondernemer

In deze situatie weten ondernemers en de toerist waar ze aan toe zijn en dat maakt van de overheid een betrouwbare partner.