Geen digitale meldplicht kadaster

Geen digitale meldplicht kadaster voor recreatieondernemers

De WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) moet schade aan kabels en leidingen voorkomen. Er was onduidelijkheid ontstaan bij recreatieondernemers of zij ook moesten voldoen aan de wet die sinds 1 juli 2010 van kracht is. In de wet zouden recreatieondernemers onterecht gelijk worden geschakeld met grote regionale of landelijke netbeheerders.

Recreatieondernemers beheren voornamelijk relatief kleine, lokale netwerken zonder veiligheidsrisico's bij beschadiging. Het voldoen aan de WION kost hen heel veel geld (tot wel 25.000) euro en zorgt voor onnodige regeldruk. RECRON pleit daarom voor een uitzondering voor deze kleine lokale netwerken zonder veiligheidsrisico (zoals recreatieparken). Dit voorkomt hoge kosten en onnodige regeldruk voor de recreatieondernemer.

De Tweede Kamer heeft gevraagd aan minister Verhagen of er een uitzondering kan worden gemaakt voor recreatiebedrijven. De minister heeft hier inmiddels positief op gereageerd. In gesprekken met het ministerie moet duidelijk worden in hoeverre dit ook echt gebeurd.

 

Wat doet RECRON aan eerlijke Elektriciteitswetgeving