Nieuwe Omgevingswet

Nieuwe Omgevingswet

Veel bestaande recreatieondernemers hebben problemen bij het moderniseren en herstructureren van hun onderneming. Een gemiddelde recreatieondernemer is tussen de 7 en 10 jaar bezig om zijn plannen te verwezenlijken. De recreatiesector heeft daarbij meer last dan andere sectoren omdat recreatieondernemers over algemeen in het buitengebied zitten.

Daarom is RECRON tevreden dat de minister van Infrastructuur & Milieu werkt aan een nieuwe eenvoudige en betere omgevingswet. RECRON is actief betrokken bij het opstellen van deze wet en vraagt hierbij om ruimte voor de recreatieondernemer. De volgende specifieke punten hebben prioriteit.

  1. Eerlijke plankosten voor recreatieondernemers die willen doorontwikkelen. Dit zorgt voor minder nalevingskosten.
  2. Afdwingen van globaal bestemmen door gemeenten. Dit zorgt voor minder regeldruk.

Wat doet RECRON?