Vragenlijst keuzedeel Leisure Leefstijlen

Vragenlijst voor docenten over het keuzedeel Leisure Leefstijlen

U bent, als docent, met het keuzedeel Leisure Leefstijlen gestart en wij willen graag weten wat uw ervaringen tot nu toe zijn.
In het keuzedeel leren studenten een unieke beleving creëren voor de gasten op het recreatiebedrijf waar zij bijvoorbeeld stage (gaan) lopen. Daarbij brengen ze de belevingswereld)en) in kaart, creëren een beleving en voeren deze uit.

Wij zijn u zeer dankbaar als u onderstaande vragen wilt beantwoorden.

Leerdoelen per hoofdstuk
1. Halen de studenten deze leerdoelen per hoofdstuk?
Werkprocessen en leerdoelen
2. Wat vindt u van deze opzet?
Werkwijze
3. Welke werkwijze of een combinatie van werkwijzen past u toe?
Theorie in studentenboek
4. Is de theorie en aanvullende informatie op de website voldoende voor studenten op de opdrachten te kunnen maken?
Opdrachten
5. Zijn de opdrachten in het algemeen goed te maken/uit te voeren door de studenten?
6. Is dit avontuur een toegevoegde (praktisch voorbeeld) waarde voor de studenten?
Ondersteunende materialen
7. Welke ondersteunende materialen gebruikt u?
8. Werken de ondersteunende materialen naar tevredenheid?
Powerpoint-presentaties Goed - Matig - Onvoldoende
Links naar zelftest en parktest Goed - Matig - Onvoldoende
Checklist keuzebepaling Goed - Matig - Onvoldoende
Links naar inspiratieparken, moodboards, flyers, video's Goed - Matig - Onvoldoende
Voortgangstoetsen Goed - Matig - Onvoldoende
Gastenboek Verblijfsrecreatie Goed - Matig - Onvoldoende
Vakblad Recreactie Goed - Matig - Onvoldoende
Docentenhelpdesk Goed - Matig - Onvoldoende
SBU
9. Hoe heeft u het keuzedeel ingedeeld?
Stageplaatsen bij een SBB-erkend bedrijf
10. In de begeleide onderwijstijd, als zelfstudie, in de stage (BPV) of een combinatie van elementen?
11. Bij welke bedrijven lopen uw studenten stage?
Examen via Examenwerk
12. Bent u bekend met het examen van Examenwerk?
13. Sluit het lesmateriaal voldoende aan op het examen?
Branchecertificaat
14. Vindt u het waardevol dat studenten dit branchecertificaat kunnen ontvangen?
Studentenmateriaal
15. Wat is de reactie van studenten over het werken met het keuzedeel?
16. Is de theorie (taalgebruik) begrijpelijk voor studenten?
Algemeen
17. Bent u tevreden over het keuzedeel en de ondersteunende materialen?
18. Is dit verbredend of verdiepend?
19. Zou u het keuzedeel aanbevelen aan collega-docenten van andere MBO/ROC-scholen?
20. Heeft u aanbevelingen en/of verbeterpunten voor ons?
Mogen wij contact met u opnemen als wij nog vragen hebben over de door u ingevulde antwoorden? (graag uw telefoonnummer invullen)
Graag uw naam, naam school, telefoonnummer en e-mail