Home

Dé branchevereniging voor de recreatieondernemer

RECRON is de brancheorganisatie voor recreatieondernemers in Nederland. Wij verenigen en verbinden ruim 1800 campings, bungalowparken, groepsaccommodaties, buitensportbedrijven (VeBON), dagrecreatieve bedrijven en sauna- en wellnessbedrijven. 86% van de werknemers in de branche is werkzaam bij RECRON-leden. De organisatie RECRON vertegenwoordigt circa 85% van de omzet binnen de recreatiebranche. Lees meer...

Advies en vragen

De RECRON bedrijfsgroep- en regiomanager behartigen zowel uw individuele belangen als die van de bedrijfsgroep en de ondernemers uit uw regio. U krijgt persoonlijke ondersteuning bij ontwikkelingen op het gebied van implementatie wet- en regelgeving en kwaliteitsverbetering. Verder ontvangt u, indien gevraagd, betrouwbaar advies door RECRON TOP Leveranciers en TOP Adviseurs. Lees verder...

Belangenbehartiging

RECRON behartigt de belangen van de sector op regionaal, landelijk en Europees niveau. Is sterk vertegenwoordigd op deze niveaus en werkt nauw samen met de politiek. RECRON wordt door de politiek gezien als een serieuze gesprekspartner. Lees verder...

Uitgelicht

Prinsjesdag 2017: een kabinet dat op de winkel past

derde dinsdag in september prinsjesdag.png Veel is al gezegd en geschreven over de beleidsarme begroting dit jaar en het gebrek aan nieuwe investeringen, vanwege het demissionaire karakter van de huidige regering. Iedereen wacht dan ook met smart tot de nieuwe ministersploeg op het bordes staat en het Regeerakkoord Rutte III wordt gepresenteerd. De Tweede Kamer heeft ook al aangekondigd de Algemene Politieke Beschouwingen dit jaar liever uit te stellen en te combineren met het debat over het regeerakkoord. Ondertussen staan de eerste begrotingsbehandelingen al ingepland voor de week van 10 oktober, dus enige haast is geboden.

Hoe beleidsarm ook er zijn in elk geval een aantal aangekondigde maatregelen die mogelijk relevant zijn voor RECRON-leden: Lees verder

Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Wijzigingen Arbowet

Arbo.gif21-09-2017 Op 1 juli j.l is de Arbowet aangepast. De belangrijkste wijzigingen op een rij. lees verder

Prinsjesdag 2017: een kabinet dat op de winkel past

derde dinsdag in september prinsjesdag.png21-09-2017 Veel is al gezegd en geschreven over de beleidsarme begroting dit jaar en het gebrek aan nieuwe investeringen, vanwege het demissionaire karakter van de huidige regering. Iedereen wacht dan ook met smart tot de nieuwe ministersploeg op het bordes staat en het Regeerakkoord Rutte III wordt gepresenteerd. De Tweede Kamer heeft ook al aangekondigd de Algemene Politieke Beschouwingen dit jaar liever uit te stellen en te combineren met het debat over het regeerakkoord. Ondertussen staan de eerste begrotingsbehandelingen al ingepland voor de week van 10 oktober, dus enige haast is geboden.

Hoe beleidsarm ook er zijn in elk geval een aantal aangekondigde maatregelen die mogelijk relevant zijn voor RECRON-leden: lees verder

Ervaringen brengen en kennis halen in werksessies chemievrij onkruidbeheer

onkruid21-09-2017 ‘Samen werken aan de volgende stap in onkruidbeheer’ is de titel waarmee diverse partijen als VHG, NVRD, Vereniging Stadswerk, RECRON, HISWA, LEF future Centre Rijkswaterstaat en het ministerie van I&M gezamenlijk de krachten bundelen op weg naar een chemievrij onkruidbeheer. Gezamenlijk organiseren zij cross-sectoraal vier werksessies verdeeld over het land die zijn bedoeld voor iedereen die met onkruidbeheer te maken heeft. Het doel is om kennis, ervaringen en goede voorbeelden met elkaar te delen vanuit partijen afkomstig uit onder andere de sport, recreatie, hoveniers en gemeenten. Ook zullen een aantal partijen korte presentaties houden. RECRON nodigt haar leden van harte uit voor de sessies die zullen worden gehouden in respectievelijk Roermond (Limburg), Etten-Leur (Brabant), Nooitgedacht (Drenthe) en Utrecht. lees verder

De Groene Koepel start nieuwe reeks kennissessies voor ondernemers

cursus Groene Koepel 2017.PNG21-09-2017 De Groene Koepel start dit najaar met een nieuwe reeks kennissessies. Het zijn verdiepende sessies voor de (verdere) professionalisering van natuurcampings. De kennissessies geven u als ondernemer de gelegenheid tot verdieping in de mogelijkheden om uw eigen verblijfsrecreatiebedrijf toekomstbestendig te maken. De Groene Koepel wil op deze wijze
ondersteuning en inspiratie bieden om de recreatiesector duurzaam te blijven ontwikkelen. Onderwerpen als 'identiteit en cultuurhistorie', 'duurzaam bouwen', 'toegankelijkheid', 'financieel gezond' en nog aantal anderen komen aan bod. lees verder

Wat is de Ragetlie-regel en wanneer geldt deze?

contract overeenkomst.jpg21-09-2017 Een werknemer heeft zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opgezegd. Na drie maanden krijgt hij spijt en benadert de werkgever met de vraag of hij terug kan keren. De werkgever en werknemer spreken af dat de werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar terugkeert. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt niet door de werkgever verlengd. De werknemer doet een beroep op de Ragetlie-regel en meent dat de werkgever de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig moet opzeggen of ontbinden, en dat deze niet van rechtswege is geëindigd. Terwijl de hoofdregel is dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt, en dus in beginsel eindigt na de afgesproken duur. lees verder

Gezocht: bedrijven die zich enkel richten op recreatie voor volwassenen

caravan met fietsen achterop21-09-2017 Voor een ondernemer in het Noorden van het land is RECRON op zoek naar bedrijven die zich alleen richten op
recreatief verblijven voor volwassenen. Vaak vormt het voor- en naseizoen voor de meeste bedrijven ouderen
een logische doelgroep omdat kinderen en jongeren aan schoolvakanties gebonden zijn maar in dit geval zijn
we specifiek op zoek naar bedrijven die ook in vakantieperiodes volwassenen als dé doelgroep ziet. lees verder