Home

Dé branchevereniging voor de recreatieondernemer

RECRON is de brancheorganisatie voor recreatieondernemers in Nederland. Wij verenigen en verbinden ruim 1800 campings, bungalowparken, groepsaccommodaties, buitensportbedrijven (VeBON), dagrecreatieve bedrijven en sauna- en wellnessbedrijven. 86% van de werknemers in de branche is werkzaam bij RECRON-leden. De organisatie RECRON vertegenwoordigt circa 85% van de omzet binnen de recreatiebranche. Lees meer...

Advies en vragen

De RECRON bedrijfsgroep- en regiomanager behartigen zowel uw individuele belangen als die van de bedrijfsgroep en de ondernemers uit uw regio. U krijgt persoonlijke ondersteuning bij ontwikkelingen op het gebied van implementatie wet- en regelgeving en kwaliteitsverbetering. Verder ontvangt u, indien gevraagd, betrouwbaar advies door RECRON TOP Leveranciers en TOP Adviseurs. Lees verder...

Belangenbehartiging

RECRON behartigt de belangen van de sector op regionaal, landelijk en Europees niveau. Is sterk vertegenwoordigd op deze niveaus en werkt nauw samen met de politiek. RECRON wordt door de politiek gezien als een serieuze gesprekspartner. Lees verder...

Uitgelicht

Verhoging laag btw-tarief naar 9% slecht nieuws voor duizenden banen in gastvrijheidssector

Camping Molke kind met ballonnen 2 Het verhogen van het lage btw-tarief naar 9% leidt tot een verlies van meer dan 10.000 banen in de gastvrijheidssector. Het kabinet Rutte III heeft een herziening van het belastingstelsel aangekondigd en verhoging van het lage btw-tarief naar 9% maakt daar helaas onderdeel van uit.

RECRON heeft altijd vurig gepleit voor behoud van het lage btw-tarief van 6% om economische groei en werkgelegenheid te stimuleren. Lees verder

Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Recreatiepartijen willen mitigerende maatregelen peilbesluit IJsselmeergebied

Peilbesluit IJsselmeergebied 430X220_tcm318-368834.jpg15-11-2017 De HISWA, het Watersportverbond en RECRON willen dat eerst afspraken worden gemaakt over investeringen en mitigerende maatregelen, alvorens het nieuwe peilbesluit voor het IJsselmeergebied in werking treedt. Dit omdat gemeenten en het bedrijfsleven nog vol op in overleg zijn hierover met Rijkswaterstaat (RWS). lees verder

Raadpleegsessies RECRON-leden over uitwerking Kustpact aan de Noord-Hollandse kust

Water bij duinen en hollandse wolken.jpg15-11-2017 RECRON wil met haar leden aan de kust de vastgestelde concept-strandzonering bespreken en vooral vooruitblikken op de discussie over de uitwerking van de duinen en de binnenduinrand die begin 2018 start. Daarvoor zijn  er 2 koffiesessies gepland op 22 november ’s ochtends in Callantsoog en ‘s middags in Overveen/Bloemendaal. lees verder

Amsterdamse campings en RECRON in verweer tegen plannen toeristenbelasting

cover folder toeristenbelasting Amsterdam.JPG15-11-2017 In september heeft onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) op verzoek van het Amsterdamse college van B&W een verkenning gepresenteerd naar diverse nieuwe modellen voor de toeristenbelasting, gebaseerd op de verschillende segmenten in de hotelmarkt. Deze modellen leiden echter allen tot absurde stijgingen van de toeristenbelasting, van achthonderd tot zelfs duizenden procenten bij de stadscampings. RECRON heeft daarom met haar ondernemers de gevolgen van de beleidsvoorstellen voor het kampeerproduct in beeld gebracht en neergelegd bij de Amsterdamse collegeleden en raadsfracties. lees verder

2017 is bijna alweer voorbij!

herfstvakantie13-11-2017 Wat vliegt de tijd: het ene moment zit je met een ondernemer om tafel om de opleidingsplannen voor het seizoen 2017 uit te werken en nu hebben we de evaluatie alweer achter de rug! Met een mooi voorjaar, waren de maanden juli en augustus wat minder, maar was de herfstperiode juist weer een tijd van genieten van een mooie nazomer. In de weken die nu voor ons liggen, breekt een relatieve rustige periode aan. De tijd waarin de plannen voor het nieuwe jaar weer worden gevormd of de verbouwingen en aanpassingen worden uitgevoerd. Dus hoezo rustig? lees verder

Actie tegen laagvliegroutes Lelystad Airport

manifestatie lelystad airport 11-11-17.jpg13-11-2017 Met spandoeken en borden met teksten als Pretvlucht uit de lucht, Luchtvaart die zorgen baart en Stille & frisse lucht hebben enkele honderden mensen bij Lelystad Airport afgelopen zaterdag 11 november actie gevoerd tegen uitbreiding van de luchthaven. De demonstranten lieten met luid getoeter weten dat de rampzalige plannen moeten worden 'afgeblazen'. lees verder

Doe mee met de promotieactiviteiten van Go Barneveld 2018

fietsen veluwe13-11-2017 Afgelopen week is het toeristisch seizoen Barneveld 2017 sfeervol afgesloten bij kampeerterrein De Harskamperdennen in Kootwijk. In 2017 zijn diverse promotieactiviteiten georganiseerd om dag- en verblijfstoerisme naar o.a. Barneveld te stimuleren.
Wilt u zich ook, samen met de andere ondernemers profileren en daarmee zichtbaar(der) worden voor de toerist? Doe mee met Go Barneveld 2018 en vraag het promotiepakket aan. lees verder