Cao Recreatie

Cao Recreatie 2019-2020

De Cao Recreatie heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Gedurende de looptijd van de Cao Recreatie worden de schaalbedragen en feitelijk uitbetaalde salarissen, exclusief individueel overeengekomen persoonlijke toeslagen, als volgt verhoogd:

  • met ingang van 1 juli 2019 met 2 %
  • met ingang van  1 oktober 2019 met 1 %
  • met ingang van 1 juli 2020 met 1,5%
  • met ingang van 1 oktober 2020 met 1,25 %


Download hier de Cao Recreatie.

Loontabellen

De onderstaande loontabellen zijn van toepassing gedurende de looptijd van de cao.

Salarisschalen 1 tot en met 9:

Jeugdlonen: 

Lonen voor leerlingen (BBL): 

Wettelijk minimumloon schalen: 
het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 en 1 juli 2020 is nog niet bekend