Cao Recreatie

Cao Recreatie

De Cao Recreatie had een looptijd van 1 ½ jaar en liep af op 31 december 2018. RECRON noch de vakbonden hebben deze cao echter opgezegd, wat betekent dat hij in 2019 ongewijzigd doorloopt.

Het wettelijk minimum (jeugd)loon is echter per 1 januari 2019 van overheidswege aangepast. Hulpkrachten worden minimaal o.b.v. het wettelijk minimum (jeugd)loon betaald.

Hieronder staan de nieuwe bedragen.
Deze zijn gebaseerd op een 38 urige werkweek, zoals de Cao Recreatie die kent.

De aanpassing van het wettelijk minimumloon betekent ook dat de jeugdschalen en de schalen voor leerlingen vanaf 1 januari 2019 in de Cao Recreatie zijn aangepast. Hieronder staan de aangepaste schalen per deze datum.

 

Wettelijk minimumloon 22 jaar en ouder

Voor een werknemer van 22 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband (38 uur) per 1 januari 2019:

 • Per maand    € 1.615,80
 • Per week      €    372,90
 • Per dag         €      74,58
 • Per uur         €        9,81

 

Wettelijk minimum jeugdlonen 21 jaar en jonger

Voor een werknemer van 21 jaar of jonger is het bruto wettelijk minimumloon per uur, gebaseerd op 38 uur per week, als volgt:                

 • 15 jaar  € 2,95 per uur
 • 16 jaar  € 3,39 per uur
 • 17 jaar  € 3,88 per uur
 • 18 jaar  € 4,67 per uur
 • 19 jaar  € 5,40 per uur
 • 20 jaar  € 6,87 per uur
 • 21 jaar  € 8,35 per uur 

 

Jeugdschalen

 

1-1-2019

Bedragen in euro’s per maand

Leeftijd

 

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

Schaal 4

15 jaar

 

590,42

607,00

634,05

662,12

16 jaar

 

632,60

650,34

679,32

709,40

17 jaar

 

716,91

737,07

769,91

803,97

18 jaar

 

843,44

867,14

905,78

945,87

19 jaar

 

1012,13

1040,58

1086,92

1135,04

20 jaar

 

1180,81

1214,00

1268,08

1324,22

21 jaar

 

1374,97*

1387,44

1449,23

1513,38

 

 

Jeugdschalen

Bedragen in euro’s per week

Leeftijd

 

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

Schaal 4

15 jaar

 

136,25

140,07

146,32

152,80

16 jaar

 

145,98

150,08

156,76

163,71

17 jaar

 

165,43

170,10

177,68

185,53

18 jaar

 

194,63

200,11

209,03

218,30

19 jaar

 

233,58

240,12

250,84

261,94

20 jaar

 

272,50

280,15

292,65

305,61

21 jaar

 

317,30*

320,18

334,46

349,24

 *Betreft wettelijk minimumjeugdloon per 1 januari 2019 

Lonen voor eerstejaars leerlingen blijven per 1 januari 2019 ongewijzigd

De leerling ontvangt gedurende het eerste leerjaar een salaris op basis van

salarisschaal 2 bij 0 functieperiodieken.

Dit betekent een salaris (in euro’s) voor deze leerlingen van:

 

38 urige werkweek (geen schooldag)

32 urige werkweek (1 schooldag)

 

 

 

Leeftijd

Per week

Per maand

Per week

Per maand

15 jaar

140,07

607,00

117,95

511,17

16 jaar

150,09

650,34

126,38

547,68

17 jaar

170,09

737,07

143,25

620,69

18 jaar

200,11

867,14

168,53

730,22

19 jaar

240,12

1.040,59

202,24

876,27

20 jaar

280,16

1.214,00

235,93

1.022,31

21 jaar

320,18

1.387,43

269,63,20

1.168,36

 

Cao Recreatie 

Download hier de Cao Recreatie  
(er is geen boekje verschenen - alleen de digitale versie is beschikbaar)