Cao Recreatie

Cao Recreatie 2017-2019

De nieuwe Cao Recreatie is een feit en gaat in per 1 juli 2017 en loopt tot 1 januari 2019.

Download hier de Cao Recreatie 

(er verschijnt geen boekje)

Bekijk hier de minimumlonen per 1 juli 2017
De nieuwe landelijke minimumloontabellen per maand, week en dag per 1 juli 2017 (bruto bedragen). Deze bedragen zijn ook van toepassing in de Cao Recreatie.