Cao Recreatie

Cao Recreatie 2017-2019

De nieuwe Cao Recreatie is een feit en gaat in per 1 juli 2017 en loopt tot 1 januari 2019.

Download hier de Cao Recreatie  
(er is geen boekje verschenen - alleen de digitale versie is beschikbaar)

De overheid verhoogt op twee momenten per jaar het wettelijk minimum (jeugd)loon: 1 januari en 1 juli. Deze verhoging heeft ook consequenties voor de jeugdschalen in de Cao Recreatie.

Aanpassing jeugdschalen in verband met wijziging minimum jeugdloon per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 zijn de wettelijk minimum jeugdlonen verhoogd, waardoor de bedragen voor de 21-jarigen in schaal 1 en de bedragen voor 22-jarigen in schaal 1 en 2 van de jeugdschalen in de cao onder het wettelijk minimum jeugdloon zijn gekomen. Om die reden zijn deze salarisschalen opgetrokken tot het niveau van het wettelijk minimum jeugdloon. Hieronder staan de nieuwe tabellen. Aangezien het minimumloon vanaf 22 jaar geldt, is de tabel voor 22,5-jarigen verwijderd. Om dezelfde reden is ook het salaris voor leerlingen aangepast.

Minimum jeugdloontabellen per 1 januari 2018 

Cao Recreatie aanpassing salarisschalen ivm wijziging wettelijk minimumloon 1 juli 2018.