Achtergrond

Contact opnemen

Meest gestelde vragen en antwoorden

 • Ik zoek werk in de recreatie en/of watersport. Waar vind ik vacatures?
 • Hoe kan ik een overeenkomst met het bedrijf/de recreatieondernemer annuleren?

  Indien je al een overeenkomst met het bedrijf/de recreatieondernemer hebt gesloten en er zelf voor kiest om de gesloten overeenkomst voor de startdatum te annuleren, dan ben je, afhankelijk van het annuleringsmoment, een percentage van het overeengekomen bedrag verschuldigd aan het bedrijf/de recreatieondernemer. Lees dit na in de voorwaarden.

 • Ik heb van het bedrijf waar ik heb geboekt een bericht ontvangen over een tussentijdse prijsstijging. Mag het bedrijf de prijzen zomaar verhogen?

  Het bedrijf kan kosten die ontstaan door een lastenverzwaring aan de zijde van heet bedrijf (de recreatieondernemer), die betrekking hebben op de plaats en/of jou als recreant/consument, aan jou doorberekenen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de stijgende energieprijzen. De hogere kosten voor de energie mag een recreatieondernemer/het bedrijf dus doorberekenen.

 • Ik heb een geschil met het bedrijf waar ik heb geboekt. Hoe pak ik dit aan?

  Het advies is om tijdens een gesprek met het bedrijf/de recreatieondernemer tot een oplossing te komen. Als er geen oplossing wordt bereikt, dan kun je een geschil voorleggen bij de Geschillencommissie Recreatie of aan de burgerlijke rechter.

 • Wat zijn de RECRON Voorwaarden (voor vaste plaatsen)?

  De RECRON Voorwaarden voor de vaste plaatsen (rood) regelen de rechten en plichten van recreatieondernemers enerzijds en recreanten die met hun stacaravans, chalets of zomerhuisjes langdurig op grond van de recreatieondernemer staan anderzijds.

 • Wat is het verschil tussen een vaste plaats, een seizoen plaats of toeristisch kamperen?

  Wil je toeristisch kamperen, dan heb je een toeristische plaats op de camping en sta je daar enkele dagen/weken. Daarna moet je weer weg. Een seizoen plaats geldt voor enkele maanden tot een maand of 6 en na die periode neem je je kampeermiddel weer mee. Bij een vaste plaats staat het kampeermiddel het hele jaar op de plaats. Overigens kan het wel zo zijn dat je de plaats waarop je kampeermiddel staat het hele jaar huurt, maar dat je gedurende een beperkte periode gebruik mag maken van je plaats en kampeermiddel (bijvoorbeeld gedurende de periode van april tot en met september). Bij een vaste plaats blijft het kampeermiddel dus in zijn algemeenheid staan op de plaats.

 • Waarmee moet je rekening houden als je een stacaravan, chalet of vakantiehuisje die op huurgrond van de recreatieondernemer staat wilt kopen of verkopen?

  Bij de koop of verkoop van een stacaravan/chalet/vakantiehuisje moet je rekening houden met de rechten van de koper, verkoper en de recreatieondernemer van het vakantiepark (camping of recreatiepark). In de RECRON-voorwaarden zijn daarvoor een aantal bepalingen opgenomen, maar vaak ook in het parkreglement en/of verkoopreglement van het recreatiebedrijf. En uiteraard hebben kopers en verkopers (en bemiddelaars) ook te maken met de regels uit het Buregerlijk Wetboek. 

 • Ik wil mijn stacaravan/chalet/vakantiehuisje verkopen ZONDER standplaats. Waar moet ik op letten en rekening mee houden?

  Je mag jouw stacaravan/chalet/vakantiehuisje zonder standplaats aan iedereen verkopen. De eigenaar van het vakantiepark heeft hier niets over te zeggen.

  De eigenaar van het vakantiepark kan wel voorwaarden stellen over het weghalen van de stacaravan. Bijvoorbeeld door wie en wanneer de stacaravan weggehaald mag worden.

  Wij raden aan om een schriftelijke overeenkomst te sluiten met de koper en daarop duidelijk te vermelden dat alleen de stacaravan/chalet/vakantiehuisje zelf wordt verkocht en niet de grond. Maak ook afspraken over wie de kosten voor het verplaatsen van de stacaravan betaalt.

  Bij het weghalen van de stacaravan mag natuurlijk geen schade worden veroorzaakt aan andere stacaravans of aan het terrein. Degene die de schade veroorzaakt is daarvoor in beginsel aansprakelijk.

 • Ik wil mijn stacaravan/chalet/vakantiehuisje MET standplaats verkopen. Kan dat en waar moet ik rekening mee houden?

  Heb je een stacaravan/chalet/vakantiehuisje op gehuurde grond dan dient voor de verkoop ten alle tijden voorafgaande aan het te koop zetten, toestemming verkregen te worden van de recreatieondernemer. Hij is immers de eigenaar van de grond.  Je verkoopt, na de verkregen toestemming dus alleen de stacaravan en niet de gehuurde grond.

  Op het moment van de verkoop komt de lopende huurovereenkomst met de verkopende recreant direct ten einde.  Het staat de recreatieondernemer vrij om te bepalen met wie hij wel of niet een nieuwe standplaatsovereenkomst wil aangaan. Daarom is het van cruciaal belang dat je als verkopende recreant eerst de aspirant-koper aan de recreatieondernemer voorstelt alvorens de definitieve koop wordt gesloten.

  Als de recreatieondernemer akkoord is met de aspirant-koper, dan kan de koop worden gesloten en wordt er met de kopende recreant een nieuwe standplaatsovereenkomst gesloten.

 • Hoe bepaal ik de prijs van mijn stacaravan of chalet als ik die wil verkopen?

  De verkoop betreft alleen de stacaravan en eventuele inventaris; niet de grond of het mooie uitzicht of de plek waar de stacaravan staat. Dat betekent dat de waarde van een stacaravan of chalet feitelijk bepaald moet worden als zou het object op de parkeerplaats van het recreatiebedrijf zou staan en van daaruit zou worden afgevoerd. Het kan zijn dat in het park- of verkoopreglement van het recreatiebedrijf is bepaald dat er bij verkoop met behoud van de plaats een taxatie door een gespecialiseerde taxateur vereist is.

 • Kan ik mijn stacaravan/chalet/vakantiehuisje zelf te koop aanbieden?

  Je mag jouw stacaravan/chalet/vakantiehuisje zelf te koop aanbieden en ook zelf het hele verkoopproces doen. Maar je kan ook gebruik maken van bemiddeling door de recreatieondernemer. Daar kunnen dan wel kosten aan verbonden zijn.

 • Ik wil een stacaravan/chalet/vakantiehuisje kopen. Hoe zit het met de bemiddelingskosten?

  Een RECRON aangesloten vakantiepark zal geen bemiddelingskosten berekenen aan de koper als er door of namens het park geen bemiddelingsactiviteiten worden verricht. Als de recreatieondernemer wel bemiddelt bij de verkoop, dan wordt daarvoor een bemiddelingsovereenkost gesloten. De bemiddelingskosten komen dan voor jouw rekening.

  Om misverstanden hieromtrent te voorkomen raden wij aan een bemiddelingsovereenkomst te sluiten. Zet hierin om welke stacaravan en standplaats het gaat. Maak ook duidelijke afspraken over kosten en taken van de bemiddelaar, de minimumverkoopprijs en hoe lang de bemiddeling mag duren. 

 • De camping/vakantiepark gaat herstructureren en er is geen plaats meer voor mijn stacaravan. Wat zijn mijn rechten?

  Het is het recht van de eigenaar van de camping/vakantiepark om de indeling van het terrein te wijzigen en dus te herstructureren. Het is vaak ook noodzakelijk en in het belang van de continuïteit en de kwaliteit van het park. Ingeval van herstructurering gelden bijzondere bepalingen in het belang van consument . Als het park is aangesloten bij HISWA-RECRON, dan zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing en in die algemene voorwaarden zijn regels opgenomen waar de eigenaar van de camping/vakantiepark zich aan moet houden. Dit in tegenstelling tot een camping die niet is aangesloten bij de RECRON.

  • artikel 11 lid 1h van de RECRON_voorwaarden geeft de mogelijkheid om de huurovereenkomst te ontbinden in geval van herstructurering.
  • Artikel 11 lid 3, de opzegtermijn voor ontbinding bij herstructurering is 12 maanden.
  • Artikel 12, hierin staan je rechten wanneer er sprake is van herstructurering.

  Bij verplaatsing buiten het terrein hebben de eigenaren van stacaravans en chalets recht op een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten. De hoogte van deze vergoeding is gebaseerd op prijsopgaven van professionele verhuizers van stacaravans/chalets. Daarnaast wordt er bij de te betalen vergoeding onderscheid gemaakt tussen de "gewone" stacaravan/chalet en de dubbele of geschakelde chalets. 

  Verder heb je recht op ‘gratis verblijf’ gedurende het laatste half jaar van de opzegtermijn. Voor het laatste jaar betaal je dus slechts 50 % van het normale jaargeld.

  Herstructurering bij een camping die niet bij RECRON is aangesloten brengt mee dat alleen de regels uit het Burgerlijke Wetboek en uit het contract gelden. Het Burgerlijk Wetboek geeft in dit soort situaties geen extra bescherming (en de RECRON-voorwaarden dus wel).

 • Ik heb een zomerhuisje en de camping/vakantiepark gaat herstructureren. Wat betekent dat voor mij?

  Als de recreatieondernemer/eigenaar van de camping/vakantiepark wil herstructureren en hij de grond van de zomerhuisjes nodig heeft, zal hij zelf met jou in overleg moeten treden om tot een passende (financiële) oplossing te komen. De overeenkomst wordt dan immers opgezegd door de ondernemer, maar er is geen mogelijkheid om het zomerhuisje te verplaatsen naar een andere camping/vakantiepark. Als jullie samen niet tot een oplossing komen dan kan je het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie of de rechter.

 • Wat kan ik doen als de eigenaar van de camping/vakantiepark zich niet aan de RECRON Voorwaarden houdt?

  Je kunt dan een klacht indienen bij de Geschillencommissie Recreatie.

 • Wat is de hoogte van het geïndexeerde bedrag aan tegemoetkoming in de verplaatsingskosten (artikel 12 lid 6 RECRON Voorwaarden vaste plaatsen).

  De tegemoetkoming bedraagt voor 2023 resp 2024

  • € 1.760 resp.  € 1.860 (enkel)
  • € 2.653 resp. € 2.804 (geschakeld/dubbel)
 • De camping/vakantiepark houdt op te bestaan (bedrijfsbeëindiging). Wat betekent dat voor voor jou?

  Als er sprake is van bedrijfsbeëindiging dan betekent dat, dat de huurovereenkomst beëindigd wordt. De beëindiging van de camping moet de recreatieondernemer van de camping/vakantiepark schriftelijk aan de huurders melden. In de RECRON-voorwaarden staat dat hij dit minimaal drie maanden voor het einde van het contractjaar moet doen. Hier valt geen bezwaar tegen te maken.

 • Wat moet ik doen met mijn stacaravan als de camping/vakantiepark sluit ten gevolg van bedrijfsbeëindiging?

  Je bent verplicht om tegen het einde van het contractjaar je stacaravan te verwijderen en de staanplaats schoon op te leveren. Kun je de stacaravan niet in zijn geheel weg (laten) halen, dan zal deze moeten worden afgebroken en verwijderd.  Je hebt geen recht op vergoeding voor het verplaatsen of afbreken van je stacaravan, zoals bij herstructurering. In het huurcontract en de algemene voorwaarden kunnen aanvullende/afwijkende afspraken staan.

 • Wat doe ik met een klacht over mijn vaste plaats?

  Meld je klacht altijd eerst bij de eigenaar van de camping/vakantiepark. Hij heeft dan de gelegenheid om als eerste de klacht op te lossen.

  Lost de recreatieondernemer de klacht na de melding niet op, stel de eigenaar dan binnen twee weken schriftelijk in gebreke (per aangetekende brief). Stuur hierbij ook bewijs mee. Geef de campingeigenaar in deze brief een termijn waarbinnen de klacht moet zijn opgelost. Een redelijke termijn is ongeveer twee weken.

  Wordt de klacht ook na de termijn uit de brief niet opgelost, dan is de camping/vakantiepark in gebreke en kun je actie ondernemen en kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie. De klachtenprocedure en termijnen staan in artikel 19 van de RECRON Voorwaarden.

RECRON.nl

Zoek je als consument een camping of een vakantiepark? Wil je een dagje uit of een activiteit met het gezin ondernemen? Een sportief personeelsuitje organiseren of zoek je een vakantiehuis voor een grote groep… je vindt het op recron.nl.

RECRON.nl is onderdeel van HISWA-RECRON; de brancheorganisatie voor ondernemers in de recreatie- en watersport. Bij HISWA-RECRON zijn recreatie- en watersportbedrijven aangesloten die heldere en betrouwbare voorwaarden hanteren. De rechten en plichten als consument van een accommodatie staan in deze voorwaarden en zijn afgestemd met de Consumentenbond en de ANWB. Als consument kun je voor vragen of opmerkingen terecht bij de consumentenbond of de ANWB-site hiervoor raadplegen.

Heb je een vraag over een accommodatie of een outdooractiviteit? Neem dan contact op met het bedrijf dat de accommodatie verhuurt of de activiteit organiseert.