Consumenten advies

Bent u consument en wilt u advies/hulp?

RECRON behartigt de belangen van de recreatieondernemers. 

Samen met de ANWB en de Consumentenbond sluiten wij de zgn. RECRON-voorwaarden af waarbij wij hebben afgesproken dat ANWB en Consumentenbond vragen en/of klachten van de recreanten/consumenten zullen behartigen en RECRON die van de ondernemers. Zo houden wij de petten gescheiden en is de kans op belangenverstrengeling het minst.

U bent recreant/consument en wilt u meer weten over de inhoud van de RECRON-voorwaarden, dan verwijzen wij u naar www.recron.nl/recronvoorwaarden. Hier staan de voorwaarden voor jaarplaatsen, seizoenplaatsen, toeristische plaatsen, vakantieverblijven en groepsaccommodaties.
Voor vragen en advies over deze voorwaarden kunt u dus contact opnemen met de ANWB, www.anwb.nl/experts of de soortgelijke afdeling van de Consumentenbond wanneer u daarvan lid bent (telefoon 070- 4454545). Indien u geen lid bent van een van deze organisaties kunt u uw rechtsbijstandsverzekering of een bureau voor rechtshulp c.q. een advocaat raadplegen.

Als belangenbehartiger voor de recreatieondernemers kan RECRON zich moeilijk opwerpen als vertegenwoordiger van recreanten bij geschillen. Heeft u dus een geschil met een recreatieondernemer en u kunt dit niet onderling oplossen, dan verwijzen wij u naar de Geschillencommissie (www.geschillencommissie.nl).