RECRON-voorwaarden

U leest alles over uw rechten en plichten in de RECRON-voorwaarden. Deze duidelijke afspraken zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB. Als u ze zorgvuldig doorleest, weet u precies waar u aan toe bent.

RECRON heeft vijf verschillende sets voorwaarden ontwikkeld: voor vaste plaatsen, seizoenplaatsen, toeristische plaatsen, vakantieverblijven en groepsaccommodaties.

RECRON Voorwaarden

U leest alles over uw rechten en plichten in de RECRON-voorwaarden. Deze duidelijke afspraken zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB. Als u ze zorgvuldig doorleest, weet u precies waar u aan toe bent.

Het nieuwe consumentenrecht is in 2015 aangepast aan de Europese richtlijnen. Dat betekent dat consumenten (recreanten), indien zij een geschil met een ondernemer hebben, gedurende 12 maanden na het ontstaan van de klacht het geschil aan de Geschillencommissie kunnen voorleggen. De wettelijke tekst gaat boven de voorwaarden. Alleen bij de voorwaarden voor vaste plaatsen is deze verandering al in de tekst opgenomen.

RECRON heeft vijf verschillende sets voorwaarden ontwikkeld: voor vaste plaatsen, seizoenplaatsen, toeristische plaatsen, vakantieverblijven en groepsaccommodaties.

Deze voorwaarden kunt u hieronder downloaden.

De RECRON-voorwaarden zijn ook vertaald in het Duits. U kunt daarover beschikken als u lid bent van RECRON. RECRON-leden vinden deze voorwaarden in de bibliotheek op het ledendeel via de tab 'mijnrecron'.

De nakomingsgarantie zoals bedoeld in de RECRON voorwaarden betreft vaste plaatsen 2016.