RECRON-lobby succesvol: Wet Werk en Zekerheid wordt aangepast!

Groepskamperen op De Wolfskuil.jpg

Minister Asscher erkent de RECRON-bezwaren tegen de Wet Werk en Zekerheid. De uitzondering op de ketenbepaling om de periode tussen arbeidscontracten terug te brengen naar 3 maanden voor seizoensbedrijven is weer mogelijk door aanpassing van de Wet Werk en Zekerheid.

De vandaag aangekondigde wetswijziging, gericht aan de Tweede Kamer, geeft de mogelijkheid om werknemers die in een seizoensbedrijf werken weer vele seizoenen te kunnen laten terugkeren. Het gaat om bedrijven die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden een seizoenspatroon kennen.

Tot op heden was vastgelegd dat werknemers na een opeenvolging van drie contracten binnen twee jaar een vast contract moeten krijgen, tenzij de keten dan wordt doorbroken met minimaal 6 maanden. Dit is nu van de baan. Het wordt mogelijk om na de periode van twee jaar slechts een onderbreking van 3 maanden te hanteren en de vervolgcontracten aan te gaan met een maximale duur van 9 maanden. Dit dient wel bij cao te worden afgesproken.

De exacte uitwerking van deze uitzondering op de wettelijke regeling is nog niet bekend, maar de aanpassing van de wet biedt goede mogelijkheden om de voor de recreatiesector zo belangrijke uitzondering  op de ketenbepaling bij cao te gaan regelen. Op dit moment zijn er cao-onderhandelingen gaande en RECRON zal deze uitzonderingsmogelijkheid aan de cao-tafel inbrengen.

De intensieve lobby van RECRON op verruiming van deze ketenbepaling is daarmee zeer succesvol! RECRON is blij dat de minister heeft geluisterd naar haar bezwaren en argumenten tegen de huidige regeling die seizoensgebonden bedrijven niet past.

In de Stichting van de Arbeid, waar op centraal niveau afspraken met de vakbonden worden gemaakt, zijn uiteindelijk meerdere wijzigingen tot stand gebracht. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen, gepubliceerd door VNO-NCW en MKB Nederland, verwijzen wij u naar deze pagina. 

Het RTL-nieuws besteedde afgelopen donderdag ook aandacht aan deze wetswijziging. Meer hierover is te lezen op de website van RTLnieuws. 

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

« Terug