Verkiezingen 2017

Stimuleer recreatie en toerisme,
de drijvende kracht en accu van de Nederlandse economie!

De economische en sociale kracht van recreatie en toerisme is uniek. De markt en het ondernemerschap van deze branche dienen maximaal gestimuleerd te worden.

  • Economisch: recreatie en toerisme creëert waardevolle banen voor alle bevolkingsgroepen en stimuleert de leefbaarheid en voorzieningen in regio's.
  • Sociaal: recreatie en toerisme versterkt de sociale cohesie door de ontmoetingsplekken die het creëert.

Recreatie en toerisme creëert unieke momenten om de persoonlijke accu op te laten om vervolgens weer een krachtige bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie. Investeringen in een gezond ondernemersklimaat in recreatie en toerisme verdienen zich dubbel en dwars terug. Daarom:

Promoot vakantie in eigen land (stimuleer binnenlandse bestedingen)

Promoot vakantie in eigen land om binnenlandse bestedingen te stimuleren.

Nederland heeft een uitstekende strategie om het inkomende toerisme te promoten. Dat zorgt voor een sterke toename van buitenlandse gasten, die tijdens hun vakantie jaarlijks € 10 miljard uitgeven. Deze succesvolle strategie moet uitgebreid worden naar het binnenlands toerisme, dat sinds enkele jaren een dalende trend laat zien. Nederlanders gaan weer vaker op vakantie, maar steeds vaker naar het buitenland. Door een goed gecoördineerde marketingstrategie die vakantie in eigen land promoot kan de economie direct profiteren van de uitgaven van de Nederlandse toerist.

Ontwikkel een Bruisend Buitengebied

Ontwikkel een Bruisend Buitengebied

In navolging van een bruisend binnengebied is het van belang om tijdig ruimte te geven aan nieuwe ondernemingsconcepten, pop-up initiatieven, samenwerkingsverbanden en een flexibele opstelling met betrekking tot planologische  bestemmingsplannen. Dit onderschrijft het onderliggende belang voor recreatie en toerisme voor een levendig en attractief buitengebied. Het "lessons learned" van de binnenstad principe moet proactief ruimte bieden aan ondernemers.

Geef recreatieondernemers de ruimte om te experimenteren/innoveren

Geef recreatiebedrijven de ruimte in regelgeving om te experimenteren met innovatieve concepten om in te spelen op de nieuwste trends en gastbelevingen.

De wens van de gast verandert snel en daar wil de recreatieondernemer op inspelen. Innovatieve concepten kunnen soms niet uitgewerkt worden omdat wet- en regelgeving zoals de Drank- en Horecawet en rigide bestemmingsplannen in de weg zitten.  

Optimaliseer de internetbereikbaarheid van het buitengebied

Recreanten verwachten dat het internet op hun vakantie minstens zo snel is als thuis. Toch is het nog niet overal in Nederland mogelijk om een aansluiting te krijgen op snel internet. Het gaat vooral om de buitengebieden waar weinig mensen wonen, maar waar mensen wel volop recreëren. Behalve irritaties bij de gast, belemmert dit recreatieondernemers ook om te experimenteren om technologische innovaties, vooral in digitale communicatie in en rond het terrein. Zorg dat heel Nederland toegang krijgt tot snel internet om innovatie te stimuleren.

Behoud het lage btw tarief

Behoud het lage btw-tarief om de attractiviteit van de recreatiesector te garanderen en de internationale concurrentiepositie te versterken.

Het lage btw-tarief zorgt dat het Nederlandse bedrijfsleven kan concurreren met buitenlandse bestemmingen, die ook een laag btw-tarief hanteren. Het afschaffen van het lage btw-tarief zal zowel binnenlandse als buitenlandse toeristen naar de buurlanden van Nederland verjagen, waar recreatie en toerisme nog onder het lage btw-tarief valt. Dat zal het Nederlandse recreatieve bedrijfsleven internationaal op achterstand brengen.

Het zal 55.000 banen in de gastvrijheidsector kosten, vooral in regio’s die voor hun lokale economie afhankelijk zijn van recreatie en toerisme. Voorkom economische schade in grensprovincies, die de leefbaarheid van hele regio’s onder druk zal zetten. Zet de Nederlandse toeristische en recreatieve sector niet op achterstand door het lage btw-tarief af te schaffen.

Hervorm het gemeentelijke belastingdomein

Hervorm het gemeentelijke belastingdomein om wildgroei van toeristische heffingen, zoals de toeristen- en forenzenbelasting en vermakelijkheidsretributies, te stoppen.

Het is begrijpelijk dat gemeenten mogelijkheden zoeken om toeristen mee te laten betalen aan voorzieningen van de gemeenten waar zij gebruik van maken. Er zijn echter onvoldoende democratische instrumenten om willekeurige verhogingen van en ontstaan van nieuwe toeristische heffingen te beteugelen. De toerist kan niet via de gemeenteraad protesteren waardoor deze heffingen de favoriete sluitposten van de begroting zijn geworden. Maak van deze heffingen geïndexeerde doelbelastingen om het draagvlak te vergroten en de toeristische sector beter te betrekken bij de bestedingen.

Los de problemen in de Wet werk en zekerheid op

Los de problemen in de Wet werk en zekerheid op die duurzame seizoensarbeid in de weg zitten.

Werknemers met seizoenscontracten kunnen vanwege een bepaling in de Wet werk en zekerheid niet meer jaarlijks terugkeren. Doordat de periode tussen tijdelijke contracten verlengd is van 3 naar 6 maanden kunnen seizoenswerknemers niet meer een heel seizoen, dat doorgaans 8-9 maanden duurt, aan het werk. De Wet werk en zekerheid houdt onvoldoende rekening met de seizoensgebonden arbeidsmarkt van de recreatiesector, en biedt daardoor noch meer werk en noch meer zekerheid. Deze wet moet zo aangepast worden dat het weer mogelijk wordt om 3 maanden tussen seizoenscontracten aan te houden.

Download de RECRON verkiezings footprint 2017